NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN LẬP BCTC

1. Khảo sát doanh nghiệp học viên đang làm kế toán, trường hợp học viên chưa đi làm sử dụng hồ sơ của Công ty đào tạo và giải pháp nhanh Huy Sang để thực hành

2. Xây dựng lộ trình học và đồng hành lập BCTC: Kê khai thuế - bảo hiểm, Sử dụng phần mềm kế toán, Lập BCTC

3. Tài liệu học: Xem chi tiết

4. Hình thức học: Online qua zoom hoặc trực tiếp tại Công ty đào tạo và giải pháp nhanh Huy Sang

5. Học phí: Báo giá sau khi khảo sát