Tài liệu


Ngày ghi nhận nộp hồ sơ khai thuế theo công văn số 4289/TCT-KK ngày 20/9/2017

Kê khai, quyết toán thuế

Miễn phí 23/03/2022 Chuyên đề 8: Nộp tờ khai, nộp thuế qua mạng


Video khóa học Bắt đầu từ đâu để lập báo cáo tài chính

Bắt đầu từ đâu để lập BCTC

Trả phí 28/02/2023 Chuyên đề 10: Bắt đầu từ đâu để lập BCTC


Video khóa học Hóa giải, kê khai quyết toán thuế

Video khóa học

Trả phí 17/02/2023 Chuyên đề 1: Tổng quan công tác kế toán thuế Chuyên đề 3: Chính sách thuế GTGT và thực hành kê khai Chuyên đề 8: Nộp tờ khai, nộp thuế qua mạng Chuyên đề 5: Chính sách và thực hành kê khai, quyết toán thuế TNCN Chuyên đề 4: Chính sách thuế TNDN và thực hành kê khai quyết toán Chuyên đề 2: Chính sách lệ phí môn bài và thực hành kê khai Chuyên đề 6: Quản lý và sử dụng hóa đơn Chuyên đề 7: Xử lý vi phạm hành chính thuế Chuyên đề 9: Chính sách thuế khác


Link zoom excel thực chiến lao động, tiền lương, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân

Thực hành Excel

Trả phí 18/04/2022 Chuyên đề 11: Thực hành đăng ký, kê khai, nộp bảo hiểm


Hướng dẫn chuyển Excel thành Xml nhập phụ lục giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Thực hành kê khai, quyết toán thuế

Miễn phí 15/04/2022 Chuyên đề 3: Chính sách thuế GTGT và thực hành kê khai


Tổng hợp bài tập thuế GTGT, TNCN, TNDN sưu tầm và tổng hợp ngày 14/10/2020

Tài liệu ôn thi công chức thuế 2020

Trả phí 28/02/2023 Ôn thi công chức thuế năm 2020


Bài tập thuế TNDN phần 1 - Sưu tầm từ internet

Tài liệu thuế

Trả phí 28/02/2023 Ôn thi công chức thuế năm 2020


Tổng hợp câu hỏi và bài tập thuế GTGT 2020

Ôn thi công chức thuế 2020

Miễn phí 28/02/2023 Ôn thi công chức thuế năm 2020


Hỏi đáp kê khai, quyết toán thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

Hỏi đáp chính sách thuế

Trả phí 09/03/2022 Chuyên đề 1: Tổng quan công tác kế toán thuế Chuyên đề 3: Chính sách thuế GTGT và thực hành kê khai Chuyên đề 8: Nộp tờ khai, nộp thuế qua mạng Chuyên đề 5: Chính sách và thực hành kê khai, quyết toán thuế TNCN Chuyên đề 4: Chính sách thuế TNDN và thực hành kê khai quyết toán Chuyên đề 2: Chính sách lệ phí môn bài và thực hành kê khai Chuyên đề 6: Quản lý và sử dụng hóa đơn Chuyên đề 7: Xử lý vi phạm hành chính thuế Chuyên đề 9: Chính sách thuế khác