1. Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK)

- Phiên bản 5.1.8 (Cài đặt và tự động cập nhật bản mới): Tải về

2. Ứng dụng đọc hồ sơ khai thuế Itaxviewer

- Itaxviewer phiên bản 1.9.x (Cài đặt và tự động cập nhật bản mới): Tải về

3. Net Framework

- Net Framework phiên bản 4.0: Tải về

4. Phần mềm Esigner hỗ trợ ký nộp tờ khai thuế

- Esigner hỗ trợ ký nộp tờ khai thuế phiên bản 1.0.8: Tải về

5. Phần mềm hỗ trợ nộp tờ khai thuế, nộp thuế qua mạng

- Tác giả phần mềm: Lê Văn Mười

- Tác dụng phần mềm: Tích hợp Vietkey; HTKK; ITaxViewer; Hỗ trợ nộp tờ khai thuế, nộp thuế qua mạng

- Cách sử dụng: Tải về, giải nén với pass 12345678 và Cài đặt

- Lưu ý: Khi nộp tờ khai thuế, nộp thuế qua mạng dùng trình duyệt Internet Explorer