SỰ KHÁC BIỆT TẠI ketoanthaibinh.com
Khóa học online duy nhất có sách kèm theo

Giúp người đọc, người học tra cứu dễ dàng

Có mã QR dễ dàng link đến nội dung học trên web

Tài liệu trình bày chuyên nghiệp tạo điểm nhấn ghi nhớ

15 chuyên đề với seri bài viết tự học kèm video giúp người học dễ dàng thao tác

Giảng viên và tác giả
cuốn sách

Là cán bộ Cục Thuế Thái Bình với 15 năm kinh nghiệm

Là kế toán trưởng Công ty dịch vụ kế toán

Hơn 10 năm giảng dạy và tư vấn quản trị doanh nghiệp

Là giảng viên độc quyền của Ketoanexcel.org

Ngân hàng tài liệu
phong phú

Hơn 1000 hóa đơn, chứng từ thực tế áp với 15 chuyên đề

Với 3 loại hình doanh nghiệp: thương mại, nhập khẩu sản xuất, XDCB

Hàng nghìn mẫu biểu word và excel đã được chọn lọc áp dụng trong công tác kế toán

Học viên có được cấp tài khoản tải miễn phí

Tôi đã lên được báo cáo tài chính
Chuyên đề 1: Công việc kế toán tại doanh nghiệp
 • Công việc kế toán thuế
 • Công việc kế toán nội bộ
 • Sự giống và nhau giữa kế toán nội bộ với kế toán thuế
 • Mối quan hệ kế toán thuế với Kế toán nội bộ
 • Phân tích chuyên sâu công việc kế toán thuế tại doanh nghiệp
 • Phần mềm và Website kế toán sử dụng

 

Chuyên đề 2: Chính sách và thực hành kê khai lệ phí môn bài
 • Văn bản pháp lý về lệ phí môn bài
 • Mức lệ phí phải nộp, thời hạn nộp
 • Các trường hợp kê khai lệ phí môn bài bài, thời hạn nộp tờ khai
 • Hạch toán kế toán lệ phí môn bài
Chuyên đề 3: Chính sách và thực hành kê khai thuế GTGT
 • Khái niệm thuế GTGT
 • Văn bản pháp lý về thuế GTGT
 • Phương pháp và lựa chọn phương pháp tính thuế GTGT
 • Thực hành kê khai thuế GTGT
 • Rủi ro và hạn chế rủi ro thuế GTGT
Chuyên đề 4: Chính sách và thực hành kê khai thuế TNDN
 • Khái niệm thuế TNDN

 • Hệ thống chính sách thuế TNDN

 • Phương pháp tính thuế TNDN

 • Thực hành quyết toán thuế TNDN

 • Rủi ro và hạn chế rủi ro thuế TNDN

 • Hạch toán kế toán thuế TNDN

Chuyên đề 5: Chính sách và thực hành kê khai, quyết toán thuế TNCN
 • Khái niệm thuế TNCN

 • Hệ thống văn bản về thuế TNCN

 • Tra cứu và cấp MST cá nhân

 • Phương pháp tính thuế TNCN

 • Thực hành và kế khai quyết toán thuế TNCN

 • Rủi ro và hạn chế rủi ro thuế TNCN

Chuyên đề 6: Quản lý và sử dụng hóa đơn
 • Hệ thống văn bản pháp lý về hóa đơn

 • Các loại hóa đơn

 • Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

 • Lập hóa đơn với 15 trường hợp thực tế phát sinh tại doanh nghiệp

 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

 • Báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn

 • Tra cứu tính hợp pháp của hóa đơn đầu vào

Chuyên đề 7: Xử phạt vi phạm hành chính thuế
 • Hệ thống văn bản về xử lý vi phạm hành chính thuế

 • Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính thuế

 • Xử lý vi phạm về kê khai thuế

 • Xử lý vi phạm về hóa đơn

Chuyên đề 8: Nộp tờ khai, nộp thuế qua mạng
 • Trang web và phần mềm hỗ trợ nộp tờ khai, nộp thuế qua mạng

 • Đăng ký nộp tờ khai, nộp thuế qua mạng

 • Các bước nộp tờ khai, nộp thuế qua mạng

 • Lỗi và xử lý lỗi khi nộp tờ khai, nộp thuế qua mạng

Chuyên đề 9: Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp
 • Phân loại doanh nghiệp

 • Tổng quan về chế độ kế toán

 • So sánh chế độ kế toán theo Thông tư 133 và Thông tư 200

 • Lựa chọn chế độ kế toán áp dụng

Chuyên đề 10: Kế toán các phần hành
 • Kế toán tiền mặt, tiền gửi

 • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

 • Kế toán hàng tồn kho và thuế GTGT đầu vào

 • Kế toán tài sản cố định và thuế GTGT đầu vào

 • Kế toán doanh thu và thuế đầu ra

 • Kế toán doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác

 • Kế toán giá vốn; chi phí: tài chính, bán hàng, quản lý, khác

 • Kế toán xác định kinh doanh

Chuyên đề 11: Bảo hiểm và thực hành khai báo, kê khai
 • Xây dựng thỏa ước lao động tập thể, Quy chế tài chính

 • Hướng dẫn lập hợp đồng lao động, xây dựng thang bảng lương

 • Chính sách bảo hiểm y tế, xã hội, thất nghiệp

 • Các chế độ , quyền lợi BHXH cho người lao động

 • Hướng dẫn kê khai BHXH qua phần mềm Viettel và VNPT

Chuyền đề 12: Thực hành kế toán tại doanh nghiệp thương mại
 • Phân tích hồ sơ thực tế doanh nghiệp thương mại

 • Thực hành kê khai thuế

 • Tối ưu nghĩa vụ thuế GTGT trong doanh nghiệp thương mại

 • Thực hành lập chứng từ

 • Thực hành ghi sổ kế toán trên phần mềm Misa

 • Cân đối lỗ lãi

 • Lập báo cáo tài chính và Quyết toán thuế

Chuyên đề 13: Thực hành kế toán doanh nghiệp sản xuất
 • Phân tích hồ sơ thực tế doanh nghiệp sản xuất
 • Thực hành kê khai thuế
 • Xứ lý chứng từ đầu ra, Xử lý chứng từ đầu vào
 • Cân kho và xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu
 • Tối ưu thuế GTGT phải nộp trong doanh nghiệp sản xuất
 • Tính giá thành; Cân đối lỗ, lãi
 • Lập báo cáo tài chính và Quyết toán thuế
Chuyên đề 14: Thực hành kế toán doanh nghiệp xây dựng cơ bản
 • Phân tích hồ sơ thực tế doanh nghiệp xây dựng cơ bản
 • Cài đặt và sử dụng phần mềm dự toán
 • Thực hành kê khai thuế, tối ưu nghĩa vụ thuế
 • Những sai phạm thường phát sinh tại doanh nghiệp xây dựng cơ bản
 • Tập hợp chi phí tính giá thành công trình
 • Cân đối lỗ, lãi; Lập báo cáo tài chính và Quyết toán thuế
Chuyên đề 15: Tổng kết
 • Giải đáp vướng mắc của học viên
 • Test cuối khóa
 • Tổng kết
 • Trao giấy chứng nhận
Lợi ích trong và sau khóa học

Nâng cao hiệu suất công việc, tiết kiệm thời gian, trình bày văn bản chuyên nghiệp

Không còn sợ hãi khi thiết kế mẫu biểu, soạn thảo văn bản: báo giá, hợp đồng, thanh lý hợp đồng, giải trình cơ quan thuế...

Hiểu bản chất về các hàm trong excel, chủ động thiết lập công thức tự động hóa

Được giải đáp, hỗ trợ, setup mẫu biểu áp dụng vào công việc thực tế

Tải miễn phí toàn bộ các mẫu biểu theo chuyên đề công tác kế toán

Đăng kí ngay

GIẢNG VIÊN ĐỒNG HÀNH

Liên hệ

Công ty đào tạo và giải pháp nhanh Huy Sang

Địa chỉ

Phòng 212 tòa nhà 1 A khu đô thị Petro Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Số điện thoại

0987298766