Giảng viên: Nguyễn Định

Kinh nghiệm nghề:

- Công chức Cục Thuế Thái Bình từ năm 2006

- Kinh qua nhiều vị trí công tác: Thanh tra thuế, Kiểm tra thuế, Quản lý nợ thuế, Nghiệp vụ thuế, Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế

- Giảng viên đào tạo nghề kế toán thực hành từ năm 2010

- Tác giả bộ tài liệu thực hành nghề kế toán, giữ bản quyền nội dung trang web ketoanthaibinh.com