Tài liệu


Thời điểm xác định thuế GTGT

Hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế

Trả phí 07/04/2024 Chuyên đề 3: Chính sách thuế GTGT và thực hành kê khai


Thực hành kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế

Trả phí 07/04/2024 Chuyên đề 3: Chính sách thuế GTGT và thực hành kê khai


Tải, cài đặt, tạo thông tin kê khai, nâng cấp, sao lưu, phục hồi dữ liệu HTKK

Hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế

Trả phí 05/03/2024 Chuyên đề 1: Tổng quan công tác kế toán thuế


Một số sai sót khi thực hiện chính sách lệ phí môn bài và cách xử lý

Hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế

Trả phí 20/02/2024 Chuyên đề 2: Chính sách lệ phí môn bài và thực hành kê khai


Kê khai điều chỉnh bổ sung lệ phí môn bài

Hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế

Trả phí 20/02/2024 Chuyên đề 2: Chính sách lệ phí môn bài và thực hành kê khai


Thực hành lập hóa đơn

Hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế

Trả phí 08/08/2023 Chuyên đề 6: Quản lý và sử dụng hóa đơn


Văn bản hợp nhất và ý nghĩa của văn bản hợp nhất

Hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế

Trả phí 20/06/2023 Chuyên đề 1: Tổng quan công tác kế toán thuế


Mức lệ phí môn bài doanh nghiệp phải nộp, hạn nộp, nơi nộp, hình thức nộp

Hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế

Trả phí 18/02/2023 Chuyên đề 2: Chính sách lệ phí môn bài và thực hành kê khai


Thực hành kê khai thuế GTGT dự án đầu tư

Hóa giải kê khai, quyết toán thuế

Trả phí 16/10/2022 Chuyên đề 3: Chính sách thuế GTGT và thực hành kê khai


Kế toán trích lập quỹ

Bắt đầu từ đâu để lập BCTC

Trả phí 07/02/2022 Chuyên đề 10: Bắt đầu từ đâu để lập BCTC