Tài liệu


Mức lệ phí môn bài doanh nghiệp phải nộp, hạn nộp, nơi nộp, hình thức nộp

Hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế

Trả phí 18/02/2023 Chuyên đề 2: Chính sách lệ phí môn bài và thực hành kê khai


Lộ trình học kế toán thuế tại ketoanthaibinh.com

Thực hành nghề kế toán thuế

Miễn phí 29/01/2023 Đăng nhập và Kiểm tra kiến thức


Thực hành kê khai thuế GTGT dự án đầu tư

Hóa giải kê khai, quyết toán thuế

Trả phí 16/10/2022 Chuyên đề 3: Chính sách thuế GTGT và thực hành kê khai


Hướng dẫn tra cứu giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8% theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP

Hướng dẫn thực hành

Miễn phí 18/02/2022 Chuyên đề 3: Chính sách thuế GTGT và thực hành kê khai


Kế toán trích lập quỹ

Bắt đầu từ đâu để lập BCTC

Trả phí 07/02/2022 Chuyên đề 10: Bắt đầu từ đâu để lập BCTC


Một số phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang thường sử dụng

Bắt đầu từ đâu để lập BCTC

Trả phí 14/01/2022 Chuyên đề 10: Bắt đầu từ đâu để lập BCTC


Kế toán đầu tư - góp vốn

Bắt đầu từ đâu để lập BCTC

Trả phí 03/01/2022 Chuyên đề 10: Bắt đầu từ đâu để lập BCTC


Tối ưu giá thành thông qua số lượng và mức độ hoàn thành sản phẩm dở dang cuối kỳ

Bắt đầu tư đâu để lập BCTC

Trả phí 02/01/2022 Chuyên đề 10: Bắt đầu từ đâu để lập BCTC


Đối chiếu sổ kế toán với hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế

Bắt đầu từ đâu để lập BCTC

Trả phí 01/01/2022 Chuyên đề 10: Bắt đầu từ đâu để lập BCTC


Kế toán thuế

Bắt đầu từ đâu để lập BCTC

Trả phí 01/01/2022 Chuyên đề 10: Bắt đầu từ đâu để lập BCTC