SỰ KHÁC BIỆT TẠI ketoanthaibinh.com
Khóa học online duy nhất có sách kèm theo

Giúp người đọc, người học tra cứu dễ dàng

Có mã QR dễ dàng link đến nội dung học trên web

Tài liệu trình bày chuyên nghiệp tạo điểm nhấn ghi nhớ

15 chuyên đề với seri bài viết tự học kèm video giúp người học dễ dàng thao tác

Giảng viên và tác giả
cuốn sách

Là công chức Cục Thuế Thái Bình với 15 năm kinh nghiệm

Là kế toán trưởng Công ty dịch vụ kế toán

Hơn 10 năm giảng dạy và tư vấn quản trị doanh nghiệp

Là giảng viên độc quyền của ketoanthaibinh.com

Ngân hàng tài liệu
phong phú

Hơn 1000 hóa đơn, chứng từ thực tế áp với 15 chuyên đề

Với 3 loại hình doanh nghiệp: thương mại, nhập khẩu sản xuất, xây lắp

Hàng nghìn mẫu biểu word và excel đã được chọn lọc áp dụng trong công tác kế toán

Học viên được cấp tài khoản tải miễn phí

Thực hành nghề kế toán thuế
Chuyên đề 1: Tổng quan công tác kế toán
 • Công việc kế toán thuế
 • Công việc kế toán nội bộ
 • Sự giống và nhau giữa kế toán nội bộ với kế toán thuế
 • Mối quan hệ kế toán thuế với Kế toán nội bộ
 • Phân tích chuyên sâu công việc kế toán thuế tại doanh nghiệp
 • Phần mềm và Website kế toán sử dụng

 

Chuyên đề 2: Chính sách và thực hành kê khai lệ phí môn bài
 • Văn bản pháp lý về lệ phí môn bài
 • Mức lệ phí phải nộp, thời hạn nộp
 • Các trường hợp kê khai lệ phí môn bài bài, thời hạn nộp tờ khai
 • Hạch toán kế toán lệ phí môn bài
Chuyên đề 3: Chính sách và thực hành kê khai thuế GTGT
 • Khái niệm thuế GTGT
 • Văn bản pháp lý về thuế GTGT
 • Phương pháp và lựa chọn phương pháp tính thuế GTGT
 • Thực hành kê khai thuế GTGT
 • Rủi ro và hạn chế rủi ro thuế GTGT
Chuyên đề 4: Chính sách và thực hành kê khai thuế TNDN
 • Khái niệm thuế TNDN

 • Hệ thống chính sách thuế TNDN

 • Phương pháp tính thuế TNDN

 • Thực hành quyết toán thuế TNDN

 • Rủi ro và hạn chế rủi ro thuế TNDN

 • Hạch toán kế toán thuế TNDN

Chuyên đề 5: Chính sách và thực hành kê khai, quyết toán thuế TNCN
 • Khái niệm thuế TNCN

 • Hệ thống văn bản về thuế TNCN

 • Tra cứu và cấp MST cá nhân

 • Phương pháp tính thuế TNCN

 • Thực hành và kế khai quyết toán thuế TNCN

 • Rủi ro và hạn chế rủi ro thuế TNCN

Chuyên đề 6: Quản lý và sử dụng hóa đơn
 • Hệ thống văn bản pháp lý về hóa đơn

 • Các loại hóa đơn

 • Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

 • Lập hóa đơn với 15 trường hợp thực tế phát sinh tại doanh nghiệp

 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

 • Báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn

 • Tra cứu tính hợp pháp của hóa đơn đầu vào

Chuyên đề 7: Xử phạt vi phạm hành chính thuế
 • Hệ thống văn bản về xử lý vi phạm hành chính thuế

 • Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính thuế

 • Xử lý vi phạm về kê khai thuế

 • Xử lý vi phạm về hóa đơn

Chuyên đề 8: Nộp tờ khai, nộp thuế qua mạng
 • Trang web và phần mềm hỗ trợ nộp tờ khai, nộp thuế qua mạng

 • Đăng ký nộp tờ khai, nộp thuế qua mạng

 • Các bước nộp tờ khai, nộp thuế qua mạng

 • Lỗi và xử lý lỗi khi nộp tờ khai, nộp thuế qua mạng

Chuyên đề 9: Chính sách thuế khác
 • Giao dịch liên kết

 • Miễn giảm, thuế

 • Tiền thuê đất, sử dụng đất

 • Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

 • Thuế tiêu thụ đặc biệt ...

Chuyên đề 10: Lập báo cáo tài chính
 • Hồ sơ thực hành các loại hình doanh nghiệp

 • Định khoản

 • Lập chứng từ

 • Ghi sổ

 • Lập BCTC

Chuyên đề 11: Bảo hiểm và thực hành khai báo, kê khai
 • Xây dựng thỏa ước lao động tập thể, Quy chế tài chính

 • Hướng dẫn lập hợp đồng lao động, xây dựng thang bảng lương

 • Chính sách bảo hiểm y tế, xã hội, thất nghiệp

 • Các chế độ , quyền lợi BHXH cho người lao động

 • Hướng dẫn kê khai BHXH qua phần mềm Viettel và VNPT

Chuyền đề 12: Hồ sơ thực hành doanh nghiệp thương mại
 • Phân tích hồ sơ thực tế doanh nghiệp

 • Thực hành kê khai thuế

 • Tối ưu nghĩa vụ thuế GTGT trong doanh nghiệp

 • Thực hành lập chứng từ

 • Thực hành ghi sổ kế toán trên phần mềm Misa

 • Cân đối lỗ lãi

 • Lập báo cáo tài chính và Quyết toán thuế

Chuyên đề 13: Hồ sơ thực hành doanh nghiệp sản xuất
 • Phân tích hồ sơ thực tế doanh nghiệp

 • Thực hành kê khai thuế

 • Tối ưu nghĩa vụ thuế trong doanh nghiệp

 • Thực hành lập chứng từ

 • Thực hành ghi sổ kế toán trên phần mềm Misa

 • Cân đối lỗ lãi

 • Lập báo cáo tài chính và Quyết toán thuế

Chuyên đề 14: Hồ sơ thực hành doanh nghiệp xây dựng
 • Hồ sơ xây dựng
 • Hồ sơ thuế
 • Phân tích và tổng hợp vật tư
 • Hạch toán và kê khai thuế
 • Lập BCTC và Quyết toán thuế
Chuyên đề 15: Phân tích báo cáo tài chính
 • Tổng hợp hồ sơ
 • Phương pháp phân tích
 • Thực hành phân tích
 • Rủi ro theo từng khoản mục
 • Xử lý hồ sơ loại trừ rủi ro
Lợi ích trong và sau khóa học

Nâng cao hiệu suất công việc, tiết kiệm thời gian, trình bày văn bản chuyên nghiệp

Không còn sợ hãi khi thiết kế mẫu biểu, soạn thảo văn bản: báo giá, hợp đồng, thanh lý hợp đồng, giải trình cơ quan thuế...

Hiểu bản chất về các hàm trong excel, chủ động thiết lập công thức tự động hóa

Được giải đáp, hỗ trợ, setup mẫu biểu áp dụng vào công việc thực tế

Tải miễn phí toàn bộ các mẫu biểu theo chuyên đề công tác kế toán

Đăng kí ngay

GIẢNG VIÊN ĐỒNG HÀNH

Liên hệ

Thông tin chuyển khoản: Công ty TNHH đào tạo và giải pháp nhanh Huy Sang;  Số tài khoản 0211000526377 - Ngân hàng Vietcombank CN Thái Bình

Địa chỉ

Phòng 212 tòa nhà 1 A khu đô thị Petro Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Số điện thoại

0987298766